Uncategorized

EBOB-EKOK Anket Sonuçları:Öğretmenler Ne Düşünüyor?

EBOB-EKOK konusunda 21.09.2019 tarihinde paylaşılan ve 30 matematik öğretmenin katıldığı EBOB-EKOK Anketi sonuçlanmıştır.

Konu ile ilgili Cumhur ve Baydar (2017) tarafından çalışmada; “EBOB-EKOK konusu matematik dersinde çoğu öğrencinin anlamakta güçlük yaşadığı konulardan bir tanesidir ve öğrenciler çoğu kez bu konu hakkındaki problemler karşısında fikir yürütememektedir. Problemler günlük hayattan seçilse bile bazı öğrenciler problemi “ebob” mu yoksa “ekok” mu kullanarak çözeceğine karar verememektedir. Bazı öğrenciler de ebob ve ekok kavramlarının soruda ne işe yaradığını ya da bu kavramları nasıl kullanacağını tam olarak anlayamamaktadır. Bu yüzden çoğu öğretmen farklı öğretim tekniklerine gereksinim duymaktadır.” şeklinde dile getirilmiştir.

Konu ile ilgili matematik öğretmenlerimizin görüşlerine başvurduğumuz anketin sonuçlarını inceleyelim:

EBOB EKOK problemlerinde konu ile ilgili “genel” notların yazdırılmasına ilişkin soruya yönelik cevaplar aşağıda verilmiştir.

“EBOB EKOK problemlerinde benzer notlar yazdırmayı doğru buluyor musunuz?” sorusuna 30 öğretmenden 14’ü (%47) “Evet, doğru buluyorum.” derken; 12’si (%40) “Hayır, doğru bulmuyorum” cevabını vermiştir. 4 (%13) öğretmen ise kararsız olduğunu ifade etmiştir.

Ankete katılan öğretmenlerin “EBOB EKOK problemlerinin çözümünde öneri ve görüşleriniz varsa belirtiniz. ” kısmına yönelik görüş ve önerilerde aşağıda verilmiştir:

“Öğrencilere Ebob ve ekok mantığı keşfetttirecek etkinlikler yaptırılmalı.”

“Sınıflarda uygulanabilir etkinlikler ile hesaplamalar öğrencilere yaptırılabilir.”

Kavram eğitimi.”

“Hayal ettirerek imkan var ise canlandırma ya da detaylı çizim yapılarak anlatılabilir.”

“Günlük yaşamdan örneklerle ve uygulama yaparak obeb ve okek in ne olduğu kavrayarak öğrenmek gerekir.”

“Bu notları yazdırmak yerine bu tarz sorulardan, görsel ve mümkün olduğunca maketlerle, çözdükten sonra bu çıkarımları öğrencilere yaptırmanın daha faydalı olacağı görüşündeyim.”

İllaki bu tür benzetmeler yapılacaksa obeb örneklerinde eş parçalara ayrıldığı özellikle vurgulanmalıdır. Bu tür ifadeleri yazdırmak değil ama sözlü bir özet yaparken kullanmak mantıklı olabilir. Adım adım ilerleyen iyi örnekler çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum

“Öğrencinin öncelikle katları idrak etmesinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. o yüzden EKOK konusundan başlamayı uygun buluyorum. Ve asal çarpan algoritmasından önce uzun yoldan gidip EKOK’ta katlarını, EBOB’ta ise bölenlerini sıralıyorum.Ogrenci mantigini anlamali.”

“Modelleme yontemiyle konu kavrarsa bu tür ezber bilgilerle kafası karismaz.”

“Öğrencilerin ezber yerine kavramları öğrenmesi sağlanmalıdır. İlerleye yıllarda bu ezberlenenleri değil yapılan yorum/kavram ve çözüm yöntemlerini kullanacaktır”

“Genellikle konuya gündelik bi problem durumundan başlıyorum okuldaki iki Öğretmenlerin nöbetinin çakışması yada öğrencinin veya sinifimizin ölçüsü ve fayansları maliyetinden olasi durumlarin yada yanımdaki şekerlerden olası tüm durumları düşünerek cevapları çoğaltmaya çalışıyoruz. Çocukları problem durumunun içine katmaya çalışıyorum sen mühendissin veya müdür senden yardım istedi, senin görevin vs gibi sınıfta bi beyin fırtınası oluyor. Bunun verimli oldugunu düşünüyorum. En mantıklı çözümün nasıl olacağını bulmaya çalışarak âkil yürüterek devam ediyoruz.”

“Çocuğa önce ebobun ve ekokun kelime anlamına belkide 1 ders saati boyunca anlatmanın doğruluğunu savunuyorum,zihnini böyle kalıplarla doldurmayı asla doğru bulmuyorum . “

Anket sonuçlarının hem meslektaşlarımıza hem de öğrencilerimize fayda getirmesi dileğiyle, iyi çalışmalar.

CUMHUR, F., & BAYDAR, H. E. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin EBOB-EKOK konusu öğretimindeki etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1663-1680.

Yazar hakkında

Yazar, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında mezun olduktan sonra 2011-2012 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisansını tamamlamıştır. WEB TEKNOLOJİLERİNİN EV ÖDEVİ UYGULAMALARINDA KULLANIMININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 7. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ adlı yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

(2) Yorumlar

  1. Ali ÇAĞIR says:

    Değerli arkadaşlar görüşlerimizi paylaşmak çok güzel. Bu bizim ülke içi görüşlerimiz, biraz da dışarıda bu konular nasıl çözümlenmiş diye araştırsak belkide sonuç odaklı yaklaşmış olabiliriz. EBOB ,EKOK konusu 6. sınıftaki öğrencilerin algılama ve öğrenme becerilerine uygun mudur ? EBOB, EKOK konusunu bir öğrencinin istenildiği gibi kavrayabilmesi için önceden hangi bilgi alt yapısının hazır olması gerekir ? Ya da EBOB , EKOK ‘la ilgili hangi düzeyde bilgi verilmesi gerekir , belkide bu sorunun cevabına odaklanmamız gerekir. Buradan hareketle Kümeler konusunun sınıf seviyelerine göre nasıl ve ne düzeyde öğretilmesi gerekir ? anketini de başlatabiliriz.

  2. Haklsınız hocam hangi konuların olması gerektiğini irdelemek gerekiyor. Kümeler malum bi aralar müfredattan kaldırıldı ama şimdi 6. Sınıf konuları arasında yer alıyor. Sanki daha erkene çekilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir