Mustafa ALTUNTAŞ

Eğitim:

  • Lisans: İnönü Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Mezuniyet: 2007
  • Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans, 2011-2017.
    • WEB TEKNOLOJİLERİNİN EV ÖDEVİ UYGULAMALARINDA KULLANIMININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 7. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ
  • Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor.

Çalışma Alanları:

  • Teknoloji destekli matematiksel modelleme
  • Çevrimiçi öğrenme
  • Okul dışı öğrenme

matematikdili@gmail.com