Uncategorized

Bırakın Öğrenciler Hesap Makinesi Kullansın!

Ülkemizde matematik öğretmenlerinin sıkça karşılaştığı sorulardan bir tanesinin “Hocam, hesap makinesi kullanabilir miyiz?” olduğunu söyleyebiliriz.

Peki ya nedir meslektaşlarımızın verdiği cevap? Hesap makinesi kullanabilme deneyimini öğrencilere yaşatan meslektaşlarımızı hariç tutarsak genelde cevap olumsuz olmaktadır. Peki hangisi doğru olan yöntemdir?

Örneğin, matematik eğitimi düşük seviyede yer alan eğitim sistemlerinde “işlem bilgisi kavram bilgisinden” daha ön planda tutulduğu için işlemı yapmaya daha çok zaman ayrılmaktadır.

Matematiği öğrencilerin günlük hayatta nasıl kullanılacağını kavramasına yönelik problemler çözmek derslerde çok önemli bir yer tutmaktadır. 21 yüzyıl becerileri arasında sürekli gündeme getirilen problem çözme becerisinin yanında iletişim ve işbirliği kurabilme, yaratıcı düşünebilme ve benzeri becerileri de ön plana çıkmaktadır.


Yukarıda yer alan soruyu 6. sınıf matematik dersinde yer alan öğrencilerime yönelttim ve hesap makinesi kullanarak doğru yanıtlara ulaşmaları için 6 dk süre verdim.

Sonuç; cep telefonu, bilgisayar ve akıllı tahtada yer alan hesap makineleri kullanılan derste, her grup istenilen seviyede olduğunu iki soruya da doğru cevap vererek göstermiştir. Öğrencilerin bu süreçte matematik eğitim programında yer alan becerilere ulaştığı görülmektedir.

İlk Sorunun cevabı 450/6=75

İkinci sorunun cevabı ise 86,25/5,75=15 olduğu her iki grup tarafından bulunmuştur.

Yazar hakkında

Yazar, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında mezun olduktan sonra 2011-2012 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisansını tamamlamıştır. WEB TEKNOLOJİLERİNİN EV ÖDEVİ UYGULAMALARINDA KULLANIMININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 7. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ adlı yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir