ETKİNLİK

Dik Üçgenlerdeki Gizem: Pisagor Bağıntısı

Merhaba arkadaşlar! Bugün çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Pisagor Teoremi’ni kullanarak bazı özel üçgenler çizeceğiz ve bu üçgenlerin sırlarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım!

Gerekenler:
• Kağıt
• Kalem
• Cetvel

Adımlar:
• Üçgenlerinizi Çizin
İlk olarak, kağıdınıza 3 br, 4 br ve 5 br kenar uzunluklarına sahip bir üçgen çizin.
İkinci üçgeniniz 5 br, 12 br ve 13 br uzunluklarında olacak.
Son üçgeniniz ise 7 br, 24 br ve 25 br uzunluklarında olmalı.
• Dik Üçgen Mi?
Çizdiğiniz üçgenlerin dik üçgen olup olmadığını kontrol edelim. En uzun kenarın (hipotenüs) karesinin, diğer iki kenarın kareleri toplamına eşit olup olmadığına bakın.
• Bir İlişki Var Mı?
Üçgenlerinizin kenar uzunlukları arasında bir ilişki olup olmadığını düşünün. Acaba her üçgen için en uzun kenarın karesi, diğer iki kenarın kareleri toplamına eşit mi?
• Yeni Bir Üçgen Çizin
Şimdi, öğrendiğiniz kuralları kullanarak kendi üçgeninizi çizin. Örneğin, kenarları 8 br, 15 br ve 17 br olan bir üçgen çizebilirsiniz. Bu üçgenin de dik üçgen olup olmadığını kontrol edin.
• Pisagor ile ilgili ne biliyorsunuz?
Pisagor M.Ö. 570 civarında doğmuş ve M.Ö. 495 yıllarında yaşamış bir Yunan filozof ve matematikçidir. O dönemde sadece geometri alanında değil, aynı zamanda müzik teorisi ve felsefede de önemli katkılarda bulunmuştur.
Pisagor, ismini taşıyan Pisagor Teoremi ile en çok tanınır. Bu teorem, dik üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkiyi açıklar. Ancak, Pisagor’un matematiğe katkıları sadece bu teoremle sınırlı değildir. Öğrenciler, Pisagor’un kurduğu okulda alınan eğitimlerin ve yapılan tartışmaların, onun ve takipçilerinin matematiğe hangi diğer önemli katkıları yaptığını araştırınız. Bu katkıların günümüz matematiğine etkileri nelerdir?

Yazar hakkında

Yazar, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında mezun olduktan sonra 2011-2012 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisansını tamamlamıştır. WEB TEKNOLOJİLERİNİN EV ÖDEVİ UYGULAMALARINDA KULLANIMININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 7. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ adlı yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir