5. SINIF, 6. SINIF, 7. SINIF, 8. SINIF, Ebeveyn, Öğretmen

Uzaktan Eğitim ve Rutinler

Son açıklamalara göre UZAKTAN EĞİTİM sistemini daha sık kullanmaya başlayacağız.

Dolayısıyla yazımızda birçok öğretmen ve öğrenciyi yakından ilgilendiren uzaktan eğitim sürecinden bahsedeceğiz. Son dönemlerde okuduğum ve dinlediğim uzmanlara göre uzaktan eğitim döneminde bireylerin evde kaldığı zamanlar içerisinde bir takım rutinler geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Normal dönemlerde erkenden kalkarak kahvaltısını seri şekilde tamamlayan “bazı bireylerin” bu dönemde geç kalkan ve öğleye doğru kahvaltısını yapan bireylere dönüştüğünü görülüyor. Bu yüzden hem bireyler hem de öğretmen ve öğrenciler olarak kendimize bazı rutinler oluşturmalıyız. Peki bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyiz?

Rutinleri sadece öğrenciler açısından değil aynı zamanda öğretmen ve veliler açısından da düşünmek daha yerinde olacaktır. Böylece bütüncül olarak eğitimin her paydaşının süreçten olabildiğince yararlanması sağlanabilir. MEB tarafından Canlı Ders sürecine yönelik hazırlanan infografik de buna örnek olarak gösterilebilir.

Bir matematik öğretmeni olarak ise derslerimizde ne tür rutinler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süreçte LGS sınavına katılan öğrencilerimiz ile 6 aşamalı bir rutin izliyoruz:

  1. EBA

EBA TV aracılığıyla haftanın konusunu günlük olarak izleyiniz ve notlar alınız. EBA web portalından konu ile ilgili video ve görselleri canlı derse katılmadan önce izleyiniz.

2. FASİKÜL ODAKLI CANLI DERS

Belirlenen konu fasiküllerini temin ediniz. Canlı ders sürecinde bu fasikülleri üzerine “yazarak” takip ediniz. (Fasikül almak istemeyen öğrenciler kendi defterlerini kullanabilirler.)

3. ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR

Ders sonrasında EBA ve farklı platformlarda link ile paylaşacağım etkileşimli uygulamalara katılarak konuyu kavramaya çalışınız.

4. KAZANIM KAVRAMA SORULARI

Ders kitabında ve EBA platformundan paylaşacağım kavrama testlerini çözünüz.

5. BECERİ TEMELLİ SORULAR

EBA platformunda ve kullanacağımız ek kitaptan beceri temelli (yeni nesil) soruları çözünüz. Çabalarınıza rağmen çözemediğiniz soruların çözümlü videolarını akıllı telefon uygulamasından izleyiniz.

6. DENEME SINAVLARI

EBA platformunda paylaşacağım LGS denemelerine katılınız. Ayrıca, belirleyeceğimiz deneme sınavlarını kağıt kalem kullanarak süreli çözünüz.

Yukarıda açıklanan bu adımları öğrencilerin her zaman görebileceği bir yere afiş, çıktı vb. şekilde yerleştirmeleri ile öğrencilerin ve velilerin de bu süreci daha uyumlu ve verimli geçirmesine zemin hazırlanabilir.

Son olarak canlı ders öncesinde öğrencilerin ders öncesi araç-gereçlerini hazırlamaları için de aşağıda belirtilen bir “Canlı Dersimiz Başlıyor” temalı bir video kullanılabilir.

Yazar hakkında

Yazar, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında mezun olduktan sonra 2011-2012 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisansını tamamlamıştır. WEB TEKNOLOJİLERİNİN EV ÖDEVİ UYGULAMALARINDA KULLANIMININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 7. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ adlı yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir