Öğretmen

Matematik Eğitiminde İşbirliğin Dayalı Öğrenme

Matematik derslerinde zorlanan ve güçlük yaşayan öğrencilere öğretmen olarak her zaman destek olarak güçlükleri aşamalarını hedefliyoruz. Buna rağmen her zaman bunu başaramayabiliriz. Zaman, mekan, içerik vb. etkenler buna zemin hazırlamaktadır. Bu duruma alternatif olarak işbirliğine dayalı öğrenme ortamları oluşturarak öğrencilerin kendi akranları ile çalışma yapmaları sağlanabilir.

İşbirliğine dayalı öğrenme, problemleri çözüme kavuşturmak için öğrencilerin birlikte çalışması esasına dayanır. Bu durum, öğrencilere farklı düşüncelere sahip olmakla birlikte rasyonel bir düşünce etrafında birleşebilme becerisini kazandırma işlevi görür (Yılmaz, 2001). İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencinin toplumsallaşması açısından da yararlı bir yöntemdir. Geçerli ve etkili bir eğitim, insan doğasının gereklerine, olanaklarına dayandığı kadar, çağın koşullarına, toplumun ve kişilerin özlem ve beklentilerini de yansıtan eğitimdir (Yıldırım, 1988).

Gruplar

Ders sürecinde yapılan grup çalışması ile öğrenciler ortak bir hedef doğrultusunda işbirliği yapmışlardır. Bu kapsamda öğrencilerin grupları belirlenip arkadaşları ile grup isimlerine karar verilmiştir.

1. Tur Puan Durumu

İlk tur puan durumuna göre öğrenciler kendi gruplarını görmüşlerdir. Sonrasında 2. tura geçilerek her grup en iyi puanı almaya çalışmıştır.

Gümüş, O., & Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49(49), 7-30.

Yazar hakkında

Yazar, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında mezun olduktan sonra 2011-2012 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisansını tamamlamıştır. WEB TEKNOLOJİLERİNİN EV ÖDEVİ UYGULAMALARINDA KULLANIMININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 7. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ adlı yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir